انجمن آبزي پروري ايران

Iranian Aquaculture Society

اخبار

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده(نوبت دوم)

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم پيوسته انجمن علمي آبزي پروري ايران می رساند که مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده انجمن (نوبت دوم) در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 95/11/28در...

06 بهمن 1395

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

به اطلاع اعضاي محترم انجمن آبزي پروري ايران می رساند: مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده انجمن آبزی پروری ایران (نوبت اول) در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1395/10/30خواهشمند در...

18 دی 1395

چاپ مقاله در نشريه علوم آبزي پروري

محترماً به استحضار نويسندگان محترم مي رساند كه حسب تصويب هيئت مديره انجمن آبزي پروري هزينه چاپ مقاله پذيرفته شده توسط مجله براي هر مقاله مبلغ 2000000 ريال خواهد بود كه...

19 آبان 1395

كارگاه آموزش بين المللي آبزي پروري در قفس

كارگاه آموزش بين المللي آبزي پروري در قفس

در راستاي ارتقاء دانش و مهارت عموم علاقه مندان و به ويژه دست اندركاران امر پرورش آبزيان در قفس، با همكاري تعدادي از انجمن هاي علمي، نشريات تخصصي و موسسات...

04 آبان 1395
طراحی سایت
سه شنبه 9 خرداد 1396.
.
May 30 2017.
.

همایشها

خبرنامه الکترونیکی

خبرنامه شماره 5

خبرنامه شماره 5

سه شنبه, 25 فروردين 1394 09:48
خبرنامه شماره 4

خبرنامه شماره 4

سه شنبه, 25 فروردين 1394 09:47
خبرنامه شماره 3

خبرنامه شماره 3

 

سه شنبه, 25 فروردين 1394 09:47
خبرنامه شماره 2

خبرنامه شماره 2

سه شنبه, 25 فروردين 1394 09:45
خبرنامه شماره 1

خبرنامه شماره 1

سه شنبه, 25 فروردين 1394 09:25

JoomShaper